Production


1990 Daihatsu Charade 2d


1990 Daihatsu Charade 4d


1990 Daihatsu Rocky