Help us stay ad free - Support us on Patreon

 XLXLTLariatKing RanchPlatinum
Brakes  
ABSStd
Stability ControlStd
Wheels / Tires  
Tire Size F (,R)
  • 245/70R17 (V6, V8)
  • 265/70R17 (V6, V8)
  • 265/60R18 (V6, V8)
  • 275/65R18 (V6, V8)
275/55R20